Η συνεισφορά του εργαστηρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίζεται σε δύο μέρη:

Προπτυχιακό Επίπεδο

 •  2 υποχρεωτικά μαθήματα στον πρώτο κύκλο σπουδών:
  • Επιχειρησιακή Έρευνα I,
  • Μηχανολογικό Εργαστήριο (forecasting).
 •  3 υποχρεωτικά μαθήματα η μαθήματα επιλογής στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών:
  • Οργάνωση και Διοίκηση έργων,
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
  • Προσομοίωση.

Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • Το εργαστήριο δεν οργανώνει κάποιο πρόγραμμα επιπέδου (Master) αυτή την στιγμή. Ωστόσο, το ακαδημαϊκό προσωπικό το εργαστηρίου συμμετέχει σε αρκετά master προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπηστίμιο Μακεδονίας και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 •  Οι υποψήφιοι διδάκτορες του εργαστηρίου ακολουθούν το Διδακτορικό πρόγραμμα των Μηχανολόγων Μηχανικών