Για την εκπόνηση διπλωματικής Εργασίας στο Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Διαβάστε προσεκτικά τον Κανονισμό Διπλωματικών που βρίσκεται εδώ

Συμπληρώστε την αίτηση που βρίσκεται εδώ

-Αποστείλτε την αίτηση στο email: vlachos1@auth.gr