An average of 5 to 10 diploma theses are carried out in LASCM annually.

α/α Φοιτητής                            Τίτλος Ημερομηνία κωδ βιβλιοθήκης
1 Καλαντζής Ανδρέας Πορλού Γιάννης Κοστολόγηση των προϊόντων της εταιρίας «Ιωάννης Καλαντζής ΑΕ- Μάρμαρα Εδέσσης» 15/10/1993 195
2 Λουκάς Γιώργος Ευαγγέλου Νίκος Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και διερεύνηση οικονομικής σκοπιμότητας ίδρυσης μεταφορικής εταιρίας στη Θεσσαλονίκη 11/7/1995 227
3 Δεληγεωργόπουλος Παρ Τυπική μεθοδολογία σχεδίασης συστήματος ροής πληροφοριών 11/7/1995 228
4 Παρχαρίδης Ευστάθιος Μεθοδολογικό πλαίσιο δειγματοληπτικής έρευνας για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών 11/7/1995 229
5 Μεγρέμη Παρασκευή Πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων – Ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης 12/10/1995 235
6 Κουζιάκης Γιώργος Πεχλιβανίδης Μιχάλης Ευέλικτα συστήματα παραγωγής 12/10/1995 239
7 Σιγλίδου Θεοδώρα Ντολόπουλος Χαράλαμπ Υπολογισμός βέλτιστης διάρκειας λειτουργίας εργοστασίου στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 4/3/1996 244
8 Τσελεπής Θωμάς Υπολογισμός κόστους συντήρησης στη βιομηχανία χάλυβος 4/3/1996 245
9 Ζήγρα Μαριάννα    Τρίκκα Μαρία Σχεδίαση και αξιολόγηση μηχανογραφημένου συστήματος εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΔΕΗ στη βόρεια Ελλάδα 4/3/1996 253
10 Παγούνης Ζήσης Μηχανική πωλήσεων : Η μικρο-μεσαία βιομηχανική επιχείρηση 7/3/1997 267
11 Γερογιάννης Παναγιώτης Πούλιος Θεόδωρος Τυπική μεθοδολογία ανάπτυξης συστήματος σύνδεσης αμοιβής – απόδοσης εργαζομένων σε βιομηχανική μονάδα 7/3/1997 268
12 Λόλας Βασίλειος Παπαδόπουλος Δημήτρ Πληροφοριακά συστήματα στον τραπεζικό χώρο 10/7/1997 271
13 Σαμαράς Φραγκίσκος Μελέτη τυπικών οργανώσεων ως προς τη δυνατότητα εισαγωγής της τηλεργασίας 10/7/1997 274
14 Βουλγαρίδης Δημήτριος Τσιάλτα Τριανταφυλλιά Μεθοδολογία αξιολόγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 10/7/1997 275
15 Κουκούντζος Κων/νος Σχεδίαση διοικητικής οργάνωσης βιομηχανικής επιχείρησης 5/11/1997 281
16 Σούμπασης Δημήτρης Φαλαϊνας Γιώργος Ολική παραγωγική συντήρηση. Σύστημα διαχείρισης σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 5/11/1997 282
17 Αραγιάννης Βασίλης Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία υαλουργικής μονάδας 11/3/1998 286
18 Ματάμης Γιάννης Οργάνωση αποθήκης και συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων σε βιομηχανική εταιρία 7/7/1999 296
19 Γιοβανίτσας Κων/νος Ανάλυση του έργου της Lamaplast A.E. 7/7/1999 297
20 Νικολαϊδης Ευάγγελος Μπεσλεμές Αντώνιος Πλαίσιο εκτίμησης αποδοτικότητας επιχειρήσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 7/7/1999 298
21 Αγάθος Μιχάλης Μπιτζαράκης Κων/νος Εφαρμογές της ασαφούς λογικής σε συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων 14/10/1999 306
22 Γραμματικόπουλος Γεω Κουρουμπλάκης Βασιλ Χρήση τεχνικών προσομοίωσης σε Η/Υ για την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας 14/10/1999 307
23 Παπαδημητρίου Δημήτριος Προγραμματισμός παραγωγής σε μονάδα παραγωγής επίπλων κουζίνας 10/3/2000 313
24 Δόντσιου Μαρία Διερεύνηση αναγκών ίδρυσης νέων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και μελέτη ακαδημαϊκής συγκρότησής τους 9/10/2000 323
25 Στραβαρίδης Βασίλης Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα : Ανάλυση προβλημάτων με χρήση θεωρίας Δυναμικής Συστημάτων 1/3/2001 329
26 Τσιρώνης Βασίλειος Οργάνωση παραγωγής σε εργοστάσιο κατασκευής επίπλων μπάνιου με τη βοήθεια προσομοιωτικού προγράμματος 7/11/2001 340
27 Κωνσταντινίδης Ευμένιος      Παπούλιας Βασίλειος Προγραμματισμός δρομολογίων στην εταιρία ΒΡ ΗΕLLAS ΑΕ 7/11/2001 342
28 Ζωγραφόπουλος Δημήτριος Χωροταξική επιλογή θέσης εγκατάστασης βιομηχανικής μονάδας σε σχέση με πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης 17/10/2002 349
29 Κίνιας Ιωάννης Επισκόπηση μαθηματικών προτύπων για πολιτικές εγγυήσεων 17/10/2002 350
30 Χατζάκης Νικόλαος Χατζηϊωάννου Ευδοξία Μελέτη χρόνων σε εργοστάσιο παραγωγής υφασμάτων 17/10/2002 357
31 Καυχίτσας Αναστάσιος Πολυμεταβλητή ανάλυση βασικών μεταβλητών και παραγόντων 13/3/2003 359
32 Γκούγκος Αχιλλέας Διαχείριση αποθεμάτων υλικών συσκευασίας της CIRIO DEL MONTE FOODS HELLAS S.A. 2/7/2003 361
33 Μαστοράκης Εμμανουήλ Προσομοίωση συστημάτων ελέγχου αποθέματος με ανακατασκευή επιστρεφόμενων προϊόντων 2/7/2003 362
34 Βαλαούρης Γεώργιος Μαμαντζής Δημήτριος Επισκόπηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης φύρας 2/7/2003 366
35 Αλεβίζος Αλέξανδρος Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας μονάδας επεξεργασίας (κομποστοποίησης) απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας 12/11/2003 372
36 Καρανικόλας Δημήτρης Οργάνωση γραμμής παραγωγής στη βιομηχανία ηλιακών συστημάτων Stibetherm A.E. 12/11/2003 374
37 Σαρακάκης Γεώργιος Νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση έργων. 12/11/2003 376
38 Καλομοιράκης Γιάννης Διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης ανταλλακτικών εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 3/3/2004 379
39 Θεοδωρή Βασιλική Ανταλλαγή πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού : η περίπτωση της διαχείρισης αποθεμάτων από τον προμηθευτή 3/3/2004 381
40 Θεοδωρόπουλος Παντελής Διαγνωστικές τεχνολογίες προβλεπτικής συντήρησης και εφαρμογή τους στη ΜΟTOR OIL HELLAS 8/7/2004 384
41 Οικονόμου Ιωάννης Προσομοίωση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος CRYSTAL BALL 8/7/2004 386
42 Χατζηπαναγιώτη Μαρία Προσομοιωτικό πρότυπο συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων από τον προμηθευτή (VMI) 8/7/2004 387
43 Σκαμνέλος Ηλίας Προσομοιωτική ανάλυση συστήματος στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 2/3/2005 398
44 Βίτκου Δήμητρα   Σπανού Κατερίνα Κοστολόγηση δραστηριοτήτων στην εταιρία GLASS STUDIO  A.E. 1/7/2005 401
45 Αυσαρίδης Συμεών Μελέτη χρόνων και σχεδιασμός χωροταξικής διάταξης στη βιομηχανία DORAL A.B.E.E. 1/7/2005 402
46 Κωνσταντέλλος Γιώργος Η διαχείριση αξίας και η εφαρμογή της στα κατασκευαστικά έργα 1/7/2005 403
47 Μαρινέλλης Παναγιώτης Τα δικαιώματα προαίρεσης εμπραγμάτων αγαθών (real options) και η εφαρμογή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα 12/10/2005 410
48 Μολώνης Γεώργιος Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων προτάσεων εργαζομένων σε περιβάλλον ολικής ποιότητας Καιζεν 12/10/2005 411
49 Παπαδόπουλος Κυριάκος Διαχείριση έργου παραγωγής και εγκατάστασης εξοπλισμού χώρων εστιάσεως 12/10/2005 414
50 Καρακώστας Γεώργιος Λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση αποθηκευτικού κέντρου 16/3/2006 415
51 Λιναρδόπουλος Ευάγγελ, Σάνδρος Αλέξανδρος Διαχείριση αποθεμάτων και ανάπτυξη δικτύου εφοδιασμού της εταιρίας «Metron Αυτοματισμοί Α.Ε.» 13/7/2006 425
52 Βιτάνη Αναστασία Ιωαννίδου Μαρία Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων 31/10/2006 426
53 Γκόλνας Παύλος  Γράντας Νικόλαος Ανάπτυξη και σχεδιασμός προτύπου για τον από μηδενική βάση χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό ιδιωτικών οικοδομικών έργων 31/10/2006 427
54 Πετρουλή Παναγιώτα Χρονικός προγραμματισμός κατασκευής αιολικού πάρκου 31/10/2006 429
55 Αθανασιάδης Σταύρος Σχεδίαση και διαχείριση αποθηκών 9/5/2007 431
56 Χουλιαράς Κων/νος Μελέτη διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 6/7/2007 442
57 Βαγιαννής Γεώργιος Βελτιστοποίηση προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων λιμένα: εφαρμογή στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης 10/10/2007 443
58 Μπαλάσκας Αθανάσιος Η επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην αλυσίδα εφοδιασμού των επιχειρήσεων 10/10/2007 444
59 Σπηλιώτης Ανέστης Μεθοδολογικό πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου έργων 10/10/2007 445
60 Βεζερτζή Μαριάνθη Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου 19/3/2008 446
61 Ζησόπουλος Χρήστος Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην Ελλάδα 19/3/2008 448
62 Κασσαπάκης Απόστολος Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. – Τμήμα παραγωγής φύλλου. Παραγωγή Γ΄διαλογής. Στατιστική μελέτη και τρόποι αντιμετώπισης 19/3/2008 449
63 Λιάκας Αχιλλέας Διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 19/3/2008 450
64 Πανούτσου Κωνσταντίνα Μεθοδολογικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων μονάδας ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Μελέτη περίπτωσης «Ανακύκλωση Αδρανών  Μακεδονίας Α.Ε.» 19/3/2008 451
65 Καρατόσιου Θεοδώρα Στρατηγικός σχεδιασμός συντήρησης σε εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 8/7/2008 452
66 Βουρτζούμη Ελπίδα Σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης υδάτινων πόρων. Η περίπτωση της Ελλάδας 8/7/2008 453
67 Κεραμυδάς Χρήστος Ανασχεδιασμός συστήματος συντήρησης και διαχείρισης ανταλλακτικών στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 8/7/2008 455
68 Γαλάνης Κωνσταντίνος Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης γνώσης σε εφοδιαστικές αλυσίδες 7/10/2008 456
69 Καρράς Γεώργιος  Κώτσιας Απόστολος Μελέτη χρόνων και οργάνωση γραμμής παραγωγής στη βιομηχανία DORAL ΑΒΕΕ 7/10/2008 458
70 Τσόγκα Βασιλική Στρατηγικός σχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Μητρόπολης στο νομό Καρδίτσας 7/10/2008 461
71 Υψηλάντης Παναγιώτης Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 7/10/2008 462
72 Βρανάκης Εμμανουήλ Ευρωπαϊκό πλαίσιο κοστολόγησης σιδηροδρομικών υπηρεσιών : Εφαρμογή στην Ελλάδα 20/3/2009 464
73 Μπουζουνιεράκης Μιχαήλ Οργάνωση παραγωγής στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 20/3/2009 466
74 Πανταζόπουλος Ιωάννης Εφαρμογή του πρότυπου ταξινόμησης προμηθειών (Supply positioning model) στην εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 20/3/2009 467
75 Φραγκιαδουλάκης Παύλος Δημιουργία λογισμικού προσομοίωσης διαδικασιών logistics στον Τερματικό Σταθμό Ε/Κ του Λιμένα Θεσσαλονίκης 20/3/2009 469
76 Παπαγεωργίου Ελπίδα Παργινός Κωνσταντίνος Συστηματοποίηση εργασιών συντήρησης παλινδρομικών συμπιεστών στα ΕΛ.ΠΕ. Ασπρόπυργου 9/7/2009 473
77 Ρούσσος Αχιλλεύς Επιχειρηματικό σχέδιο επέκτασης εργοστασίου επεξεργασίας πατάτας 9/7/2009 474
78 Βασιλείου Βασίλη Καταγραφή συνθηκών ύδρευσης στο δίκτυο πόσιμου νερού στους δήμους Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης που εξυπηρετούνται από τοπικά δίκτυα και δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. 12/10/2009 476
79 Κουρέτας Θεόδωρος Οργάνωση παραγωγής και ανάλυση κόστους στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 12/10/2009 478
80 Μπούχλιας Αχιλλεύς Τα οφέλη της κοινής χρήσης της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα σε σύγκριση με την καθυστερημένη διαφοροποίηση στην παραγωγική διαδικασία 12/10/2009 480
81 Ιωαννίδης Φίλιππος Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σημερινή κατάσταση και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις 6/7/2010 488
82 Καζελίδης Κων/νος Μεθοδολογικό πλαίσιο προσδιορισμού των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της φορτοεκφόρτωσης φορτηγών οχημάτων στον εμπορευματικό σταθμό του Λιμένος Θεσσαλονίκης 6/7/2010 489
83 Μαυρογόνατος Δημήτρης Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 6/7/2010 491
84 Μπάρλας Παναγιώτης Μελέτη φαινομένων αναμονής σε κατάστημα Starbucks με χρήση προσομοίωσης 6/7/2010 492
85 Μπόμπλιανης Θεόδωρος Διεθνές Εμπόριο: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές με έμφαση στην πολιτική της διευκόλυνσης του εμπορίου 6/7/2010 494
86 Γιάννης Πέτρος    Σανιδάς Ευάγγελος Διαχείριση αποθεμάτων & προγραμματισμός παραγωγής με χρήση λογισμικού Lingo 6/7/2010 495
87 Ραμόπουλος Βασίλειος Διαμόρφωση και καταγραφή προγράμματος συντήρησης για περιστροφικό και παλινδρομικό εξοπλισμό χημικού εργοστασίου 6/7/2010 496
88 Τσαφά Μαρία Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών 6/7/2010 498
89 Χαραλαμπίδης Φοίβος Διαχείριση αποθεμάτων της αποθήκης σωλήνων πίεσης και αποχέτευσης στην εταιρία KARINA A.B.E.E. 6/7/2010 499
90 Παλαβός Δημήτριος Συντήρηση και η ανάθεσή της σε εργολάβους σε ορυχείο εξόρυξης λιγνίτη της Δ.Ε.Η. 15/10/2010 501
91 Καζάνας Γεώργιος Οργάνωση παραγωγής υδραυλικών ανελκυστήρων στη ΜΕΤRΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 9/3/2011 503
92 Μενεξόπουλος Δημήτριος Επιλογή και εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αποθηκών (WMS) και διαχείριση αποθεμάτων της εταιρείας ξηρών καρπών NUT STORES 9/3/2011 504
93 Σιδέρη Αντωνία-Μαρία Ανάπτυξη συστήματος six sigma για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σε βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων 9/3/2011 506
94 Σταμάκος Δημήτριος Στρατηγικός σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. 9/3/2011 507
95 Διαμαντόπουλος Μιχαήλ Παπάγγελος Πάρης Μέτρηση ικανοποίησης πελατών της εταιρίας Παγώνης Τ.Ε.Κ. 5/7/2011 509
96 Καλοδημίδης Πέτρος Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης 5/7/2011 510
97 Παλάσκα Ηράκλεια Μεθοδολογία εκτίμησης της επίδρασης των περιορισμών στις εκπομπές ρύπων στο κόστος εφοδιαστικών αλυσίδων με οδικές μεταφορές 5/7/2011 513
98 Παναγιωτοπούλου Άννα Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές 5/7/2011 514
99 Πατσαντάς Σπυρίδων Λογισμικά προγράμματα αξιοπιστίας και συντήρησης 5/7/2011 515
100 Σαραντίδης Αντώνιος Εφαρμογές λογισμικού ERP στην παραγωγική διαδικασία γραφικών τεχνών της ARTION ABEEE 5/7/2011 516
101 Γεώργιος Βαμβακάς Σχεδίαση Συνολικής Παραγωγής στην Αλευροβιομηχανία 6/7/2012 519
102 Ανέστης Βαρβούτσης Προγραμματισμός και Διαχείριση Δομικού Εργου-Ασφάλεια Εργοταξίου και Βιομηχανική Υγιεινή 6/7/2012 520
103 Δημ.Ζαχαρέγκας Σχεδιασμός μάρκετινγκ διείσδυσης στην κινέζικη αγορά ελαιολάδου 6/7/2012 521
104 Δ.Ζωτος-Α.Σταυροπούλου Εισαγωγή Συστήματος Bar coding στη βιομηχανία ανελκυστήρων Doppler ABEE 6/7/2012 525
105 Κ. Γαρυπίδης Συνέπειες-Οφέλη από την εφαρμογή του  συστήματος vendor managed inventory στην εφοδιαστική αλυσίδα εταιρείας υγρών καυσίμων 6/7/2012 526
106 I.Ιωάννου-Κ.Ευέλθων Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη Vivartia Cyprus 8/10/2012 527
107 Κατερίνα Κώστα Παραγωγή Φοινικελαίου στο Εκουαδόρ και Προσομοίωση Παραγωγικής Διαδικασίας 8/10/2012 528
108 Α Κοντός Οργάνωση και διαχείριση αποθεμάταων ανταλλακτικών της εταιρίας Προμεξ Ε.Π.Ε 8/10/2012 529
109 B.Mιχαλιέρης Οικονομική αξιολόγηση των απλών δειγματοληπτικών σχημάτων ελέγχου αποδοχής με διαλογή που προτείνει το πρότυπο ISO 2859;2006  για τη διασφάλιση ποιότητας ειδών από προμήθειες της εταιρείας Crystal A.E 8/10/2012 530
110 Γ.Ανδρεάδης Σύγκριση της πορείας των τεχνολογικών πάρκων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και ο ρόλος των διαρθρωτικών ταμείων. 26/2/2012 531
111 Χ.Ταχτατζής  Μελέτη σκοπιμότητας για μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών 26/2/2012 532
112 E.Αιβαζίδου Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για τη διαχείριση του Ανθρακικού Αποτυπώματος στην Εφοδιαστικη Αλυσίδα ,Η περίπτωση της  fIbran A.E 8/7/2013 533
113 Ι-Α.Βλάχος Προοπτικές των Υπηρεσιών Logistics προς τρίτους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον-Μελέτη σε μία σύγχρονη επιχείρηση. 8/7/2013 534
114 Π.Γαργάλας –Κ..Λειβαδάρας Προσομοίωση των Λειτουργιών του Τερματικού σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε 8/7/2013 535
115 Ν.Ελευθερίου Κοστολόγηση σε Αμυντική Βιομηχανία . 8/7/2013 536
116 Θ.Ρίζος Ηλεκτρονικά καταστήματα Δημοπρασιών 8/7/2013 537
117 Θ.Τροχόπουλος Διερεύνηση σκοπιμότητας κέντρου διανομής της Astor Hellas AE πλαίσια συνολικού σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας 8/7/2013 538
118 Δ.Σ.Κομάρης Κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου ( Venture Capital) Συγκριτική Ανάλυση  του μηχανισμού στην Ελλάδα και στο Ισραήλ 17/9/2013 539
119 Ι.Σκανδάλης Βιωσιμότητα Πρασίνων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με Πρακτική Εφαρμογή σε Ξενοδοχεία της Νήσου Πάρου 9/10/2013 540
120 Γ.Δάφνη-Α.Σπάργια Mελέτη σκοπιμότητας ιστορικού θεματικού πάρκου 21/3/2014 542
121 Ε.Κατσώρας Κοστολόγηση Εκδηλώσεων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 21/3/2014 543
122 Κ.Παπακώστας Διαχείριση Αποθεμάτων της Αποθήκης της Εταιρίας Ρολά Κατερίνης Α.Β.Ε.Ε. 21/3/2014 544
123 Κ.Γκοβεδάρος Εφαρμογή Project Management σε Βιομηχανιία Ξυλινων Καασκευών 9/7/2014 546
124 Κ.Σαββάτης Παροχή Υπηρεσιών Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας συνεργείου αυτοκινήτων 9/7/2014 549
125 Α.Αγοραστού Προγραμματισμός Παραγωγής σε Αρτοβιομηχανία 14/10/2014 550
126 Α.Βογιατζής-Πούτας Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών Σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 14/10/2014 551
127 Κ. Δολαπτσής Προοπτικές Ανάπτυξης Και Δυνατότητα Επενδύσεων Στα Ελληνικά Θερμοκήπια 14/10/2014 552
128 Β. Κότιος Στρατηγικές Ανάπτυξης του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης 14/10/2014 553
129 Δ.Τσιόλας Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας: Η στρατηγική της έκτακτης προμήθειας 14/10/2014 554
130 Τ. Καραγεωργίου Aνάληψη Υπολογιστικού Προτύπου για τη Διαχείριση Ανθρακικού Αποτυπώματος στα Logistics της Μπαρμπαστάθης ΑΒΕΕ 11/3/2015 555
131 Σ. Σχίζας Στρατηγικός Σχεδιασμός Δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη χρήση του Λογισμικού ΙΒΜ  Ilog   Logic Net Plus XE V7.2 11/3/2015 556
132 Χ. Τζέλης Μεθολογικό  Πλαίσιο για την Εφαρμογή Εργαλείων Διαχείρισης Ποιότητας Έξι Σίγμα 11/3/2015 557
133 Ν. Τσαγκαράκης Σχεδιασμός Συνολικής Παραγωγής Κωδικών Στοκ στην Εταιρεία Ευρωπακ Α.Ε 11/3/2015 558
134 Π.Χουχουρέλου Στρατηγικός Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ελληνικού Εστιατορίου στη Γερμανία 11/3/2015 559
135 Απ.Βλοτοδέλης Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συμβόλαια Εφοδιαστικής Αλυσίδας .Η Περίπτωση της Συμβολαιακης Γεωργίας. 9/7/2015 560
136 Αθαν. Γάτος Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων ανταλλακτικών για την AGROTECH SA 9/7/2015 561
137 Πέτρος Θηρίου Business plan. Στρατηγική επέκτασης επιχείρησης μπαχαρικών 9/7/2015 562
138 Αλ. Καραμελίδης-Ευγ. Ιωαννίδης Διαμοιρασμός Της Πληροφορικής Και Συντονισμός Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 9/7/2015 563
139 Αλ. Κατσταμάκης Start – UPS και Καινοτομία – η  Περίπτωση της Ατhlos 9/7/2015 564
140 Δ. Μαυρίδης Αποτύπωση της Αγοράς Πέλλετ στην Ελλάδα και Προοπτικές Ανάπτυξης της 9/7/2015 565
141 Σπ.Σκοπός Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για τη Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας Αγροδιατροφικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων :Μελέτη Περίπτωση της Βιοαγρος Α.Ε. 9/7/2015 566
142 Β.Χρυσοβέργης Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την ΕΝΙΜΕΧ Α.ε 9/7/2015 567
143 Β. Καπόν Koστολόγηση Κατά Δραστηριότητες για την Εταιρία « Αφοι Τάκα Ο.Ε 14/10/2015 568
144 Μ. Κέμμος Προβλεπτική Συντήρηση με Χρήση Θερμοκάμερας στο Εκκοκιστήριο Βάμβακος Βιολάρ Α.Ε 14/10/2015 569
145 Μ.Κοντός Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής της Εταιρίας «Oινοφόρος Μεγαλοχωρίου Ο.Ε » 14/10/2015 571
146 Δ. Λαγούδης Η εξέλιξη Των Νεοφυών (Startup)Eπιχειρήσεων Καθώς Και του Οικοσυστήματος τους στην Ελλάδα  Κατά τη Διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης 14/10/2015 572
147 Α. Μπουκουβάλας  Η Εφοδιαστική Αλυσίδα του Κερασιού-Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Φρούτα Πρωτοφανούσης ΑΕ 14/10/2015 573
148 Δαμ.Χατζηιωαννίδης Μια Ολιστική Προσέγγιση Για Την Ανάπτυξη Εφοδιαστικών Αλυσίδων Μήλου Στην Ελλάδα Με  Ηγέτη Αγροτικούς Συνεταιρισμούς : Ανάλυση Με Θεωρία Δυναμικής Συστημάτων 14/10/2015 574
149 Μένιππος Βούζας Βελτιστοποίηση συστημάτων αυτό-οδηγούμενων οχημάτων στη βιομηχανία μέσω προσομοίωσης 3/3/2016 575
150 Στεργιος Γκουτίδης Προσομοίωση Των Λειτουργιών Πραγματικού Συστήματος Επιχείρησης 3/3/2016 576
151 Aθαν. Μηλιώρης Προσέγγιση του παραγωγικού συστήματος του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ   ME χρήση του λογισμικού προσομοίωσης ARENA 3/3/2016 577
152 Ιω.Σουλουτζιδάκης Μοντέλο Πρόβλεψης ζήτησης Πωλήσεων Νέων Αυτοκινήτων Στην Ελληνική Αγορά 3/3/2016 579
153 Ιων.Φεσλίογλου Σχεδίαση συνολικής παραγωγής σε εταιρεία του αγροδιατροφικού κλάδου 3/3/2016 580
154 Π. Γκιουζέλη Η επίδραση του Πρασίνου Marketing  στη Διαχείρηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7/7/2016 582
155 Γ.Γρόλλιου Βιώσιμη ανάπτυξη στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ο ρόλος της εταιρικής κοινωνική ευθύνης 7/7/2016 583
156 Α. Φωκίδης Τακτικός Σχεδιασμός Αποθήκης για την Φωκίδης Α.Ε.Β.Ε. 7/7/2016 584
157 Σ.Χαριστός Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προϊόντων .Μελέτη Περίπτωσης της Διαδικασίας Σχεδιασμού Ηλεκτρικού  Αυτοκινήτου 7/7/2016 585
158 Μ.Γεωργακάκη Προβλέψεις Ζήτησης και Δρομολόγηση Στόλου Οχημάτων στην ΜπαρμπαΣτάθης Α.Ε.Β.Ε 13/10/2016 586
159 Aντωνίου Αντώνιος Ανάλυση της Απόδοσης του Ελληνικού Συστήματος Logistics Μέσω της Εξέλιξης του Δείκτη Lpi 6/3/2017 587
160 Γκογκίδης Γεώργιος Δημιουργία Υπολογιστικού Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για την Αce Α.Ε 6/3/2017 588
161 Μαργαρίτης Ευάγγελος Η επίδραση της Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στην Παραγωγή και στη Βιομηχανική Διοίκηση της Μαζικής Βιομηχανίας 6/3/2017 589
162 Σουλεμέτσης Χρήστος Ασφαλείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές 6/3/2017 591
163 Στόικος Αριστείδης Προγραμματισμός Εργασιών στο Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Certh/Cperi 6/3/2017 592
164 Αβραμίδου Χριστίνα Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Επιβατικών Αερομεταφορών:Λήψη Αποφάσεων σε Αεροπορικές Εταιρείες. 30/6/2017 595
165 Ασλάνης Χρήστος Διερεύνηση σκοπιμότητας παραγωγικής εξέλιξης της Astor Hellas AE 30/6/2017 596
166 Γαλατσιάνος Νίκος Επαναπροσδιορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Αποθεμάτων για την Εταιρεία Αutospark 30/6/2017 598
167 Γρηγοριάδης Στελιος Προβλέψεις Ζήτησης και Διαχείριση Αποθεμάτων ΗDF για  την Επιχείρηση F.I.M.S. A.E.B.E 30/6/2017 599
168 Zήσης Λεωνίδας Machine learning kαι Business με χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού R 30/6/2017 600
169 Παίρης Εμμανουήλ Ποιοτικός Έλεγχος στη EPSH  ΑΒΕΕ 30/6/2017 601
170 Παπανικολάου Βασίλειος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη Χρήση Προβλεπτικού Ελέγχου με Στοχαστικό Μοντέλο Βασισμένο σε κλάδους σεναρίων 30/6/2017 602
171 Πόδα  Παναγιώτα  Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η Περίπτωση της Olympia Electronics A.E 30/6/2017 603
172 Ανδριανάκη Αργυρώ Μελέτη Σκοπιμότητας Κατασκευής Του ΔΕΣΦΑ Υποδομών Ανεφοδιασμού Πλοίων Με Υροπποιημένο Φυσικό Αέριο ( LNG) 19/10/2017 605
173 Ζαχαράκης Αναστάσιος Ο Θεσμός Των Συστάδων Επιχειρήσεων ( ClUSTERS ) και η Εφαρμογή τους στον Ελληνικό Χώρο 19/10/2017 606
174 Χατζηγεωργίου Μάριος Μεθοδολογία Συντήρησης σε Δίχρονες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Δεκέλειας της ΑΗΚ 19/10/2017 609
175 Ιωαννίδης Μάριος Επιχειρηματικό Σχέδιο Για την Δημιουργία Επιχείρησης Εστίασης 5/7/2018 611
176 Ιωαννίδης Στέλιος Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας 5/7/2018 612
177 Λιάπης Στέργιος Αναγνώριση ζήτησης για αστικές εμπορευματικές μεταφορές στο Δήμο Θεσσαλονίκης 5/7/2018 614
178 Βλάχος Γεώργιος Στρατηγικός Σχεδιασμός Της Εταιρείας Vlaghostools 22/10/2018 619
179 Παρασκευοπουλου Χριστίνα Ευφυείς Λιμένες:Ανάπτυξη Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης 22/10/2018 623
180 Μαλέας Ζήσης Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων Μεταφορών με την Χρήση Τεχνολογίας Προγρμματισμού στην Γλώσσα R 26/3/2019 626
181 Πουλημένος Δημήτριος Υβρικός αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης Οχ. 26/3/2019 628
182 Προμογιάννης Θεοδωρος Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας Παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ελλάδα 26/3/2019 629
183 Σέμκος Ραφαήλ Βελτιστοποίηση δικτύου νερού με επίκεντρο την χρήση τεχνολογίας αφαλάτωσης 26/3/2019 630
184 Ζιώγας Απόστολος Ανάλυσηκαι Βελτιστοποίηση Διαδικασίας Νομικής Συμόρφοσης στην Αυτοκινητοβιομηχανία 5/7/2019 632
185 Καπρινιώτης Γρηγόριος Ανάλυση Κυκλοφοριας Σε Συστήματα Ανελκυστήρων 5/7/2019 633
186 Μπαλτατζής Αθανάσιος Προβλέψεις και Διαχείριση Αποθεμάτων Type κωδικού Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Βιοτεχνίας Παραγωγικής Μονάδας Ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη 5/7/2019 634
187 Σκουλάς Βασίλης Διαχείρηση Αποθεμάτων στη Βιομηχανία Πλαστικών 5/7/2019 635
188 Κάλφας Χαραλαμπος Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομαζας για Παραγωγή Υγού Βιοκαυσίμου από την ΕΛ.ΠΕ 15/10/2019 636
189 Μιντού Κλειώ-Θεοπίστη Βέλτιστη Δρομολόγηση Οχημάτων Χονδρεμπορικής Εταιρείας Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών 15/10/2019 637
190 Χασάπης Ιωάννης Βελτιστοποίηση κόστους και προγραμματισμός παραγγελιών σε επιχείρηση εποχιακών φυτοφαρμάκων 6/3/2020 638
191 Σουρλας Επαμεινώνδας Υπολογισμός Ανθρακικού  Αποτυπώματος Γεωργικών Προιόντων¨: H Περίπτωση του Σιταριού 1/7/2020 639
192 Σπυριδόπουλος Γεώργιος Διαχείριση Κινδύνου Εφοδιαστικών Αλυσίδων  και ο Αντίκτυπος του Covid-10 20/10/2020 643
193 Αγγελάκη Αννα Στρατηγική επιχειρησιακό πλάνο για την εταιρεία χρωμαλουμίνιου Α.Ε 9/3/2021 645
194 Κεσίδης Ευάγγελος Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Logistics (3PL)  Τάσεις και Προοπτικές 9/3/2021 649
195 Λουκαρίδου -Κιζέλη Ελλη Εύελικτος σχεδιασμός και σχεδίαση παραγωγής ενός στροβίλου Tesla 9/3/2021 651
196  Μ. Ματσουλιάδου Χαρτογράφηση Αναγκών και Απαιτήσεων για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληριφιρικής στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics με έμφαση στην Χερσαία και Θαλάσσια σύνδεση Ευρώπης -Κίνας 9/3/2021 653
197 Ζ. Μπουρογιάννης Οργάνωση Βελτιστοποίηση και Κοστολόγηση Διαδικασίας Δρομολόγησης Οχημάτων Εταιρίας Μεταφορών 9/3/2021 654
198  Ν. Σακλαμακης Εφαρμογή του value Stream Mapping: Μελέτη περίπτωσης σε μια        ελληνική επιχείρηση επεξεργασίας ξηρών καρπών 9/3/2021 657
199 Α.Αναξιάδης Green Supply Chain Management -Μελέτη περίπτωσης ΑΒ Βασιλόπουλος 13/7/2021 660
200 Δ. Αράπογλου Παραπροϊόντα και Υποπροϊόντα Προϊόντων Πρωτογενούς Τομέα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα Μήλου και Αξιοποίηση των Αποβλήτων του 13/7/2021 661
201 Σ. Αρσένη Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Κυκλικής Οικονομίας σε Εργοστάσιο Παραγωγής Κονσέρβας Ροδάκινου 13/7/2021 662
202 Δ. Βαλσάμης- Τριανταφύλλου Προβλέψεις Ζήτησης και Διαχείριση Αποθεμάτων των Αναλώσιμων της Εταιρείας Αγροκτήμα Φούστανης  Σφαγεία Αλμωπίας Α.Ε 13/7/2021 663
203 Δ. Γρούνας Μετάβαση στη Μεταλιγνιτική Εποχή- Η  Μελέτη Περίπτωσης της Δυτικής Μακεδονίας 13/7/2021 664
204 Δ.Πατσουράκης Μελέτη Σκοπιμότητας Υβρικού Θερμοκηπίου με Μονάδα Συμπαραγωγής Θερμοκηπίου με μονάδα Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού Φυσικού Αερίου και Εγκατάσταση Φωτοβολταικών  στην Κοζάνη 13/7/2021 667
205 Γ. Γρηγόρης Ανάλυση Δεδομένων στην Γεωργία Ακριβείας 13/7/2021 668
206 Ν. Μαστορογιαννης Ανάδειξη Στρατηγικών και Τρόπων Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού Γαλακτοκομικών Προϊόντων με χρήση Δυναμικής Συστήματών 18/10/2021 671
207 Π.Παρασκευάς Εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στην κτηνοτροφία 18/10/2021 672
208 Χ.Σαρρης Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Αναδιάταξη της Εταιρίας TSM 18/10/2021 673
209 ΑΘ. Χατζάρας Δυναμικό Πρότυπο Εξέλιξης μιας Πανδημίας, Η Περίπτωση της SARS-Cov -2 18/10/2021 674
210 Eγ.Χατζημπύρος Σύγκριση Λογισμικών Προσομοίωσης ANYLOGIC- ARENA 18/10/2021 675