01
Νοέ
2018

Το AgriBusiness Forum 2018 θα λάβει χώρα στις 2 και 3 Νοεμβρίου στις Σέρρες.
Φέτος κεντρικό θέμα του συνεδρίου θα είναι The Future of Greek & European Agriculture in the Digital Era.

Μπορείτε να βείτε τοο πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Για περισσότερε πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του AgriBusiness Forum on εδώ.