Στοιχεία επικοινωνίας
 

Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης (Logistics and Supply Chain Management)

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης


Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τ.Θ 461, Τ.Κ: 54124
 +30.2310-995896

Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος, Διευθυντής
  +30.2310-995969
 +30.2310-996018
vlachos1@auth.gr
 
Επικοινωνία
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Map Data